O prodajnom mjestu

Tvrtka Apnos d.o.o. osnovana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Direktor: Igor Kovačić

Sjedište: Sveti Duh 93
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

MBS: 01816365

OIB: 24829579877

Žiro račun Erstebank: 2402006-1100503722

KONTAKT

Tel/fax: 01/ 3731577
e-mail: info@apnos.hr

web: www.apnos.hr